Sunday, January 18, 2009

Old Treaties & Documents

PERJANJIAN & DOKUMEN LAMA MALAYSIA
Old Treaties & Documents of Malaysia
1791 - 1965

Isi Kandungan:
1. Persetiaan dengan Sultan Kedah, 1791
2. Persetiaan dengan Naning, 1801
3. Perjanjian Sir Stamford Raffles, 1819
4. Persetiaan antara Great Britain dengan Johor, 1824
5. Perjanjian Belanda, 1824
6. Penyerahan Pemerintahan Sarawak oleh Pangeran Muda Hassim, 1841
7. Tauliah drpd Sultan Borneo yang Melantik Gustav Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah (Borneo Utara) dan Raja Gaya dan Sandakan, 1877
8. Perjanjian yang Dibuat oleh Pembesar Perak di Pulau Pangkor, 1874
9. Pemasyhuran Selangor, 1875
10. Pemasyhuran Pahang, 1889
11. Perjanjian antara Gabenor Negeri-negeri Selat yang Bertindak bagi Pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dan Undang Luak-Luak yang selepas ini dinamakan Negeri Sembilan, 1895
12. Persetiaan Persekutuan, 1895
13. Perjanjian antara Great Britain dengan Siam, 1909
14. Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan Kerajaan Kelantan, 1910
15. Perjanjian antara Kerajaan Dulu Yang Maha Mulia Baginda King dengan Kerajaan Terengganu, 1910
16. Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan Negeri Johor, 1914
17. Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan Negeri Kedah, 1923
18. Perisytiharan Panglima Tentera Jepun, 1942
19. Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara dengan Negeri Perlis, 1945
20. Ordinan Peraturan Darurat, 1948
21. Perjanjian Penubuhan Perjawatan Malaya, 1948
22. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, 1957
23. Pemasyhuran Kemerdekaan, 1957
24. Perjanjian Berhubung dengan Malaysia, 1963
25. Pemashhoran Malaysia, 1963
26. Akta Perlembagaan dan Malaysia (Pindaan Singapura), 1965

Buku ini diterbitkan oleh
Institut Terjemahan Negara Malaysia 2008


No comments:

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez